Ζωή ως Τέχνη

Δεν χρειάζεται κάποιος να παράγει τέχνη, και πολύ περισσότερο να ζει από την τέχνη, για να ζει ως καλλιτέχνης. Αρκεί να ζει μία ζωή η οποία οδηγείται από την τέχνη. Αυτό σημαίνει να προαισθάνεται την έκσταση, και να πηγαίνει προς αυτή. Η έκσταση όμως δεν είναι πάντα εύκολη, ούτε ευχάριστη. Σημαίνει, πριν απ’ όλα, να…