Κριτικός Φίλος

Πριν αρκετό καιρό, είχα μία μία συνάντηση με μία ακαδημαϊκό για να κάνω διδακτορικό μαζί της. Μου άρεσε η δουλειά της, και ο χώρος στον οποίο ανήκει γενικά, αλλά δεν ταυτιζόμουν κιόλας, και είχα αποφασίσει από τη πρώτη συνάντηση να το κάνω αυτό σαφές, ώστε να μην έχω θέματα ελευθερίας και έκφρασης στη συνέχεια.